Benchmarking.

Benchmarking.

Nawiązując do ostatnio wspomnianego zagadnienia analizy konkurencji, warto zwrócić uwagę na pojęcie Benchmarkingu. Benchmarking to technika polegająca na porównywaniu swojej marki do innych, odnoszących sukcesy na rynku. To forma analizy porównawczej, której efektem jest wprowadzenie w życie działań konkurencji, które są skuteczne. Wyróżnikiem tej metody jest SYSTEMATYCZNOŚĆ działania oraz porównania „w górę”, czyli w odniesieniu…