Benchmarking.

Nawiązując do ostatnio wspomnianego zagadnienia analizy konkurencji, warto zwrócić uwagę na pojęcie Benchmarkingu.
1f449 - Benchmarking. Benchmarking to technika polegająca na porównywaniu swojej marki do innych, odnoszących sukcesy na rynku. To forma analizy porównawczej, której efektem jest wprowadzenie w życie działań konkurencji, które są skuteczne.
Wyróżnikiem tej metody jest SYSTEMATYCZNOŚĆ działania oraz porównania „w górę”, czyli w odniesieniu do najlepszych firm.