Adres

ul. Kossaka 72
85-307, Bydgoszcz
woj. Kujawsko-pomorskie
Polska

Numer telefonu

(+48) 577 853 535

E-mail

k.rycharska@coachbiz.pl

NIP: 559-135-32-98

Regon: 340798693