Model EEIA

Model EEIA służy do pomiaru skuteczności działań prowadzonych w mediach społecznościowych.