Jak kochać siebie?

10 przekazań kochania siebie.

✔️ Kocham siebie – dla siebie jestem najważniejsza i zawsze wybieram w zgodzie ze sobą, nawet jeśli inni oczekują czegoś innego.

✔️ Kocham siebie, dlatego traktuję siebie z życzliwością, nie oceniam, nie krytykuję.
Doceniam zalety, akceptuję słabości, pracuję nad tym, co chcę zmienić.

✔️ Kocham siebie i rozumiem, że każda emocja jest ważna i potrzebna, wiem, że gdy pojawia się złość, czy okresy smutku, są wpisane w życie i nie oznaczają braku miłości wobec siebie. Jestem obserwatorem emocji, nie wypieram, przyjmuję z życzliwością i zrozumieniem.

✔️ Kocham siebie – dlatego rozwijam się, wiem, że samoświadomość przyczyni się do mojego dobra i pomocy innym.

✔️ Kocham siebie – dlatego dbam o swoje zdrowie, dietę i aktywność fizyczną. Rozumiem, że należy dobrze karmić każdą sferę, ciało, duszę i umysł.

✔️ Kocham siebie, jestem połączana z naturą. Praktykuję wdzięczność, daję i oczekuję dobrego.

✔️ Kocham siebie – dlatego rezygnuję z konfliktów na rzecz spokoju, harmonii i równowagi. Nie potrzebuję udowadniać swojej racji, rozumiem, że każdy ma swoją i ją szanuję. Potrafię przyznać zarówno przyznać się do błędu, jak i wyrazić swoje zdanie.

✔️ Kocham siebie, dlatego jestem w tu i teraz, w chwili obecnej, nie wybiegam zmartwieniami w przyszłość, nie obciążam żalem za przeszłość. Nie trzymam bólu, wybaczam sobie i innym.

✔️ Kocham siebie, dlatego nie jestem przywiązana do wyniku, rozumiem, że ważniejsza jest droga.

✔️ Kocham siebie dlatego stawiam granice i rezygnuję z osób, które je nie szanują.

Kochanie siebie nie jest egoizmem, dziwne, śmieszne.

Kochasz dzieci, partnera, psa. Dlaczego nie masz kochać siebie? To kochanie jest źródłem, początkiem, wraz nim pojawia się miłość do świata i ludzi.

Czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Kochaj siebie bez skrupułów, a przykazania przyklej na lodówkę. 😉