Landing page

Landing page

👉 Landing page, czyli „strona lądowania” lub „strona docelowa” jest szczególnym rodzajem strony, której zadaniem jest nakłonienie odbiorców do wykonania określonej aktywności.   👉 Podczas, gdy strona główna marki zwykle jest dość obszerna, ma menu, zakładki, czasem blog, to landing page ma zawierać jedynie najważniejsze informacje, a jej wyróżnikiem jest prostota.   👉 Landing page…