Naming.

Naming to proces nadawania nazw dla marki, firmy, produktu lub usługi. „Proces”, ponieważ wybór nazwy w większości przypadków nie jest dziełem przypadku, a wynikiem przemyślanej strategii.