Reguła niedostępności.

Reguła niedostępności odnosi się do założenia, że ograniczona dostępność danego produktu lub usługi zwiększa jego atrakcyjność.