Analiza PESTEL.

Analiza PESTEL.

Analiza PESTEL jest narzędziem służącym do badania tego, co się dzieje w środowisku zewnętrznym firmy. Pozwala na analizę wpływu otoczenia na procesy dziejące się wewnątrz. Podczas tej analizy uwzględnia się czynniki: P — political — polityczne; E — economic — ekonomiczne; S — social — społeczne; T — technological — technologiczne; E — environmental —…