Określ cele swojej marki!

Podstawą stworzenia skutecznej strategii marketingowej jest wyznaczenie celów, do których marka dąży. Łatwo powiedzieć, trudniej jednak wykonać. Tu z pomocą przychodzi metoda SMART.
1f4a1 - Określ cele swojej marki!Jej nazwa to połączenie pierwszych liter angielskich nazw cech, które każdy cel powinien spełniać, więc:
2705 - Określ cele swojej marki! S (Specific / Sprecyzowany) – cel musi być konkretny, szczegółowo określony.
2705 - Określ cele swojej marki! M (Measurable / Mierzalny) – dobrze, aby został wyrażony za pomocą liczb lub skali procentowej. Umożliwi to sprawdzenie, czy podjęte działania dają rezultat.
2705 - Określ cele swojej marki! A (Achievable / Osiągalny) – stanowiący wyzwanie, ale jednak możliwy do osiągnięcia. Konieczna jest świadomość swoich „mocy przerobowych” oraz ograniczeń i słabych stron.
2705 - Określ cele swojej marki! R (Relevant / Istotny) – musi stanowić wartość dla osób, które będą go realizować. Marka i jej przedstawiciele muszą się z nim utożsamiać.
2705 - Określ cele swojej marki! T (Time-bound / Określony w czasie) – z tzw.,,deadline’em’’, posiadający konkretny termin zrealizowania.
Czy wiesz, co Twoja marka chce osiągnąć?
Jeśli całe serce wkładasz w aktywne prowadzenie swojej firmy i nie starcza Ci już przestrzeni, aby rozbijać jej strategię na czynniki pierwsze, zapraszam! Przyglądam się działalności od środka i kreuję marki z duszą. Dajesz swojej marce serce? Daj i duszę! 1f642 - Określ cele swojej marki!cb - Określ cele swojej marki!