Czy znasz filary swojej marki?

Czy znasz filary swojej marki? 🤔

Filary marki są niezwykle ważnym wyznacznikiem w kreowaniu tożsamości marki, stanowią jej esencję, ale także podstawę, definiując unikalne elementy i wyróżniki. Budują relację i przywiązanie, co dodaje motywacji dotworzenia silnej pozycji na rynku.

Przyjrzyjmy się bliżej, co składa się na filary marki:

🔹 Wartości — wyznaczają, co jest ważne, jakimi zasadami należy się kierować.

🔹 Misja — wskazująca, co jest celem wszelkich działań i do czego się dąży?

🔹 USP (unikalna propozycja sprzedaży) — czyli wszystko to, co wyróżnia markę na tle konkurencji, zarówno jeśli chodzi o jej założenia, sposób działania, jak i ofertę.

🔹 Wizja — spojrzenie na przyszłość marki, długoterminowy plan działania.
Osobowość — unikalne cechy charakteryzujące markę, które wyznaczają kierunek wszelkich procesów biznesowych, marketingowych i sprzedażowych.

🔹 Pozycjonowanie — określające to, jak marka ma być docelowo postrzegana przez odbiorców, a więc zawiera w sobie m.in.: wizerunek, ton komunikacji, jakość i ceny produktów.

Określenie filarów marki pozwala na świadome zarządzanie nią, co bezpośrednio przekłada się na możliwość odniesienia sukcesu i realizacji założeń. Wspiera budowanie lojalności, zarówno wśród osób tworzących markę, partnerów biznesowych, jak i klientów, umożliwiając zachowanie dobrej pozycji na rynku oraz wyróżnienie się na tle innych firm. Stanowi swego rodzaju drogowskaz, kierujący procesami i określający podstawowe założenia, by finalnie zbudować silny brand.

____
I rozpalimy Twój marketing.
Social Media z duszą.
Zapraszamy

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *