Cele biznesowe i komunikacyjne.

Cele biznesowe i komunikacyjne.

Początek roku to dobra pora, aby zaplanować przyszłoroczne działania. Cele marki to bardzo ważny element całej strategii, gdyż określają, do jakichś standardów mają zmierzać jej działania. Cele najlepiej jest zapisać, ponieważ dzięki temu nie pogubimy się w swoich działaniach oraz będziemy mieli szansę na monitorowanie postępów i modyfikację planów w razie potrzeby.  

Określ cele swojej marki!
||

Określ cele swojej marki!

Podstawą stworzenia skutecznej strategii marketingowej jest wyznaczenie celów, do których marka dąży. Łatwo powiedzieć, trudniej jednak wykonać. Tu z pomocą przychodzi metoda SMART. Jej nazwa to połączenie pierwszych liter angielskich nazw cech, które każdy cel powinien spełniać, więc: S (Specific / Sprecyzowany) – cel musi być konkretny, szczegółowo określony. M (Measurable / Mierzalny) – dobrze,…