Smarketing.

Smarketing to połączenie słów “sales” (sprzedaż) i “marketing.” Jest strategią, która integruje te dwie dziedziny, by osiągnąć między nimi harmonię oraz dodatkowe korzyści. Dąży się więc do współpracy i zachowania spójności między tymi działami, aby zwiększyć skuteczność oraz osiągać cele biznesowe.

W marketingu chodzi o pozyskiwanie klientów i budowanie z nimi trwałej, lojalnej relacji, natomiast sprzedaż przekształca to potencjalne zainteresowanie w konkretne transakcje. Smarketing polega więc na tym, żeby te dwa obszary współgrały razem, wymieniając informacje i wspierając się nawzajem w osiąganiu wspólnego celu — zwiększenia przychodów.

Co jest zaletą takiej współpracy?

🔸 Polepszenie komunikacji w obrębie firmy;

🔸 wspólne cele;

🔸 posiadanie aktualnych danych;

🔸 lepsza możliwość poznania swoich klientów oraz ich zachowań – z perspektywy obiektów oddziaływań marketingowych, ale i sprzedażowych;

🔸 wymiana informacji i analiza danych;

🔸 sprawniejsze dostosowywanie strategii do zmiennej sytuacji.

🔸 optymalizacja czasu;

🔸 trafniejsze przydzielanie zadań w zespole.

Na co trzeba zwrócić uwagę, wdrażając smarketing?

Po pierwsze, należy zadbać o dobrą komunikację i współpracę między działami. To oznacza, że trzeba ustalić, jakie informacje są ważne dla obu stron i jakie narzędzia do wymiany danych będą stosowane. Po drugie, monitorowanie i analiza danych staje się jednym z kluczowych zadań — dzięki temu można ocenić, co działa, a co nie, i dostosować strategie marketingowe oraz sprzedażowe na bieżąco. Po trzecie, trzeba być elastycznym i gotowym do zaadaptowania się do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów.

Co sądzisz na temat takiego połączenia sił?

____

I rozpalimy Twój marketing.

Social Media z duszą.

Zapraszamy

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *